Rozhovor Marka Ebena s velmistrem Řádu svatého Lazara Jeruzalémského. Režie J. Hojtaš

I charita má své dějiny. Do těch nejhlubších spadá řád svatého Lazara Jeruzalémského, což je řád, který byl založen už v 11. století a trvá podnes. Ostatně podle tohoto řádu vznikl název lazaret. Členové tohoto řádu byli v dějinách hodně pronásledováni. V těch úzkých dějinách jak fašisty, tak komunisty, což je tedy překvapivé. Co může někomu vadit na řádu, který se stará o nemocné a chudé? Ovšem na druhé straně, když máte režimy, které posílají lidi na onen svět, tak se dá celkem pochopit, že jim vadí, když někoho, kdo už na tom onom světě skoro je, někdo jiný zase posílá zpátky. Měli jsme výjimečnou příležitost přivítat Na plovárně velmistra tohoto řádu - a tím je Charles Phillip d'Orleans, vévoda z Anjoux.

Stopáž23 minut
Rok výroby 2006
 P ST 4:3
ŽánrZábava