O existenci nádherně iluminované verze Dalimilovy kroniky, jejíž fragmenty se před několika lety našly v Paříži, neměli historici ani tušení.

V Paříži se před několika lety za tajemných okolností objevily nákladně iluminované latinské fragmenty kroniky takřečeného Dalimila, o kterých naši historici neměli tušení. Pátrání po původu jejich vzniku a konfrontace možných hypotéz s názory historiků odhalují nečekané souvislosti. Pro koho byl překlad kroniky určen? Kdo tak nákladnou knihu mohl vyrobit? Kde tato latinská verze vznikla? Stopy nás zavedou až do Itálie, kde se mimo jiné dozvíme, že výtvarné pojetí iluminací bylo s největší pravděpodobností ovlivněno slavným malířem fresek Giottem. Další domněnky vedou k závěrům, že překlad pravděpodobně vznikl pro budoucího českého krále Karla IV., jenž se tak mohl důvěrněji seznámit se zemí, jež o jeho panování velmi stála.

Nápaditý dokumentární film kombinuje klasické postupy s animací a inscenovanými scénami. V první linii sledujeme fascinující rekonstrukci výroby faksimile kroniky v dílně Davida Franka, která ukazuje původní pracovní procesy od vzniku pergamenu přes vytvoření iluminace až po vazbu knihy do kůže. Hrané scény stylizované do perspektivy středověkých maleb vyprávějí o osudu kroniky v období jejího vzniku a poslední linii snímku tvoří samotné příběhy Dalimilovy kroniky, které k nám promlouvají prostřednictvím hlasitého přednesu a animace původních iluminací. Na obrazovce tak oživnou legendy o svaté Ludmile, svatém Václavovi nebo o selské kněžně Boženě, tak jak je vnímali naši učenci ve 14. století.

Napište nám