Jubilejní koncert předního moravského folklorního souboru (2002). Režie P. Ryšavý

Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů vždy patřil a patří k předním evropským folklorním souborům. V roce 2002 oslavil 50 let své existence, což bylo příležitostí k ohlédnutí za jeho tvorbou a k uspořádání jubilejního koncertu.

V rámci tohoto výročí v brněnském studiu České televize vznikl pořad Padesátiletý BROLN, který uvádíme v repríze jako vzpomínku na dlouholetého uměleckého vedoucího tohoto souboru Jindřicha Hovorku. Tento ve svém oboru vynikající a mimořádný umělec, který se po celý život věnoval tvůrčí interpretaci lidové hudby, zemřel 14. července 2006 ve věku nedožitých šedesáti devíti let.

Jindřich Hovorka se narodil 13. srpna 1937 v Českých Budějovicích, kde studoval Střední hudebně-pedagogickou školu, obor housle a trubka, a posléze na brněnské JAMU hru na violu. V letech 1960–1969 působil jako violista Brněnského estrádního rozhlasového orchestru, od roku 1969 jako koncertní mistr BROLNu a od roku 1974 také jako jeho umělecký vedoucí. V době studií v Českých Budějovicích byl prvním houslistou folklorního souboru Úsvit, v letech 1957–1960 primášem brněnského souboru Javorník. V roce 1960 založil Moravskou cimbálovou muziku, kterou úspěšně vedl deset let. Zde se výrazně projevila jeho činnost umělecká i organizační. Další jeho hudební aktivity, zejména interpretační, upravovatelské a dramaturgické jsou těsně spjaty s BROLNem jako profesionálním folklorním souborem. V posledních letech svého života vystupoval také jako violista brněnského souboru Gajdoši.

Napište nám