Dokument o vzniku a první sezoně divadelního prostoru pro nezávislé a experimentující umění.

„Praze jednoznačně chybí větší prostor pro nezávislé, experimentující umění. Haly číslo 7 a 8, které jsme získali do užívání od Hlavního města Praha, sloužily jako jatka téměř sto let až do roku 1983, kdy byl celý areál přebudován na tržnici. Naším cílem je spolu s dalšími soubory přeměnit tyto budovy na domov pro nové umění,“ uvedl principál souboru Cirk La Putyka Rosťa Novák, na sklonku roku 2014 při zahájení zkušebního provozu Jatek 78. Zahájení zkušebního provozu předcházelo perné období, během kterého umělci a jejich přátelé svépomocí uvedli zdevastované haly do podoby, která umožňovala představit prostor veřejnosti. Během zkušebního provozu navštívilo představení v Jatkách 78 prvních deset tisíc diváků. Následovala velmi úspěšná crowdfundingová kampaň, během které se podařilo získat prostředky na stavební úpravy, technické vybavení a celoroční provoz. Ředitel Jatek 78 Štěpán Kubišta přirovnává občas počáteční éru Jatek k době národního obrození, kdy se národ skládal na Národní divadlo. A je pravda, že Jatka 78 vznikla nejen z úsilí společenství nezávislých souborů a umělců, ale také s podporou jejich diváků a kulturní společnosti.

Od zahájení provizorního provozu se na Jatkách 78 mnohé změnilo. Byl vybudován multifunkční divadelní sál, malá scéna, tréninková hala, zkušebna, galerie a bar. Vzniklo místo s ideálními podmínkami pro nový cirkus, tanec, nonverbální, alternativní i loutkové divadlo, které se stalo domovskou scénou Cirku La Putyka, mladého souboru 11:55 a renomovaného tanečního souboru 420People. Uskutečnily se první zahraniční rezidence, soubor Cirk La Putyka absolvoval velmi úspěšné půlroční hostování v Berlíně a na projekty Jatek 78 si našlo cestu víc než stotisíc diváků. Jednoznačné úspěchy, se kterými možná principál a duchovní otec projektu Rosťa Novák a manažer Štěpán Kubišta na počátku ani nepočítali. Přesto jsou v jedné oblasti dosud neúspěšní. A tou je jednání s pražským magistrátem. Nájemní smlouva na prostory, které rekonstruovali vlastními silami a za finanční podpory veřejnosti, končí v květnu 2018 a dosud nebyla magistrátem, který je majitelem objektu prodloužena. Pro plánování provozu uměleckého centra, které je na východ od Berlína prvním velkým a multifunkčním prostorem, jde o zásadní problém, protože projekty se v rámci evropských grantů nasmlouvávají s několikaletým předstihem.

Napište nám