Starý biblický příběh o stavbě a pádu babylonské věže, tragických osudech, netoleranci, ale i o hledání lásky a naděje v muzikálovém představení Městského divadla v Brně.

Muzikálového představení Městského divadla Brno Babylon je v pořadí třetí titul úspěšné autorské dvojice Zdenek Merta - Stanislav Moša. Myšlenka zhudebnit starý biblický příběh se zrodila již v okamžiku jejich prvního setkání - před mnoha lety. V té doby byla inspirací situace v tehdejším Německu, zemi rozdělené berlínskou zdí, "kde lidé mluvili stejnou řečí, ale byli odděleni tak dlouho, že slova začínala mít rozličný smysl a význam." S proměňující se dobou získala i představa Babylonu novou podobu. Oba autoři v této muzikálové opeře akcentují především neschopnost lidí domluvit se, jejich touhu po moci, neochotu k naslouchání a netolerantnost k druhým lidem. Proto je jejich Babylon více než jen "o stavbě věže a božském hněvu o hněvu lidském..." Hlavním motivem, který prostupuje celým představením, je touha po lásce v tom nejširším slova smyslu, od níž se pak všechno odvíjí... Že je představení Babylonu mimořádným divadelním činem, dokládá i odezva, jíž se dostalo na Evropských kulturních dnech v Karlsruhe, kde Městské divadlo Brno reprezentovalo české divadelní umění v dubnu 2000.

Napište nám