Obsazení hereckých rolí

Je klasická drbna ze sousedství, která rodinu navštěvuje pod různými záminkami, někdy upeče buchtu, jindy sežene kávu. Vyzvídá co je nového, kdo co dělá, a rozdává i nevyžádané sousedské rady. Rodinu její povaha zneklidňuje – nevědí, co se od ní mohou čekat.


Vladimír Polák
Vladimír Polák

prodavač

Představuje kombinaci kšeftmana a komika. Showman a obchodník, který dovede rodinu pobavit protekorátními vtipy a drby ze společnosti, zapojí rodinu i do své nelegální sítě s potravinami. Přichází jednou týdně zásobit rodinu potravinami, ale přináší také příjemné zpestření a kontakt s vnějším světem.


Iveta Austová
Iveta Austová

žena z města

Pro rodinu záhadná postava, která nejdříve přichází s prosbou o trošku jídla pro své děti. Její další návštěvy a prosby jsou ale podezřelé. Pro rodinu může představovat obrovské riziko. Jak se rodina zachová? Pomohou tajemné ženě, nebo upřednostní vlastní bezpečí?


Tereza Cisovská
Tereza Cisovská

uprchlice Tereza

Moravská Ostrava se na podzim roku 1938 stala jedním z nejvýznamnějších útočišť pomnichovské republiky pro české uprchlíky. Nápor uprchlíků výrazně zasahoval do každodenního života zdejších obyvatel. Marie a její sestra Tereza s dcerou přicházejí hledat útočiště na Staré Hamry. Jsou to ovšem městské paničky, které neprojevují vděk, jak by si rodina představovala.


Martina Rousová
Martina Rousová

uprchlice Marie

Marie přichází spolu se svou sestrou Terezou a její dcerou na Staré Hamry hledat útočiště poté, co uprchly z Moravské Ostravy. Jak se rodina zachová a jak dlouho bude mít s nezvanou návštěvou trpělivost?


První starosta je český vlastenec, člen Sokola, který zastává svoji oficiální funkci, ale především chce lidem pomáhat. Měl by být rodinou považován za pomoc, když už si nebudou vědět rady. Je to velmi přátelský a veselý člověk, který se rád baví a rád mluví. Někdy, ovšem až příliš, což může v kritických dobách Protektorátu přivodit řadu problémů.


Petr Pěnkava
Petr Pěnkava

učitel

Představuje dobového intelektuála vystaveného nástrahám protektorátu. Děti učí o skvělém vůdci a tisícileté velkoněmecké říši, dalo by se říct, že prostě nechce mít problémy se systémem. Snaží se být rodině oporou, ale nevíme, co od něj můžeme čekat.


Miroslav Kudela
Miroslav Kudela

starosta

Druhý starosta přichází v druhé polovině příběhu, je to sudetský Němec. Aktivní nacista dosazený Říší, aby na Starých Hamrech udělal pořádek. Pro rodinu představuje nepohodu a nebezpečí. Jak se rodině podaří odolávat jeho nátlaku a vydírání?


Tomáš Knapek
Tomáš Knapek

německý lékař

Lékař, který se příliš nezajímal o zdravotní stav dětí. V době Protektorátu šlo o zjištění rasové kvality, jestli mají správné nordické rysy, světlé vlasy, modré oči, jestli jsou správnými Germány. Pro rodinu představuje velkou hrozbu.


Roman Harok
Roman Harok

četník

Četníci jsou prvkem představujícím dvojakost protektorátní situace – vždy na jedné straně oficiální povinnost, na druhé lidský přístup ke spoluobčanům. V okamžicích, kdy budou asistovat Gestapu při raziích, mohou být tvrdší, než bychom čekali. Pro rodinu představují autority, které je nutné respektovat. V opačném případě mohou rodinu připravit (například formou pokuty) o cenné prostředky na živobytí.


Zdeněk Julina
Zdeněk Julina

četník

Druhý z četníků, představující dvojakost protektorátní situace.


Petr Klimeš
Petr Klimeš

gestapák

Tajná německá policie, která představovala ztělesnění zla. Inertní a obhroublí lidé. Hovoří pouze základní češtinou a úsečně chrlí německé příkazy. Budou trvalou hrozbou pro obyvatele domu.


Petr Panzenberger
Petr Panzenberger

gestapák

Další z příslušníků tajné německé policie.


Pavel Vacek
Pavel Vacek

gestapák

Další z příslušníků tajné německé policie.


Roman Blumaier
Roman Blumaier

prodavač obrázků

Potulný prodejce obrázků Adolfa Hitlera. Tvrdí, že utíká před povinností nastoupit na nucené práce. Na cestě se živí prodejem obrázků, využívá situace, že málokdo se odváží nekoupit si alespoň malý obrázek.


Karel Růžička
Karel Růžička

muž na útěku

Prchající člověk, který hledá úkryt. Poskytne naše rodina přístřeší zraněnému muži, o kterém vůbec nic neví a je tedy klidně možné, že je mu patách gestapo?


Gabriel Cohen
Gabriel Cohen

partyzán

Proti německé okupaci vedli svůj ozbrojený boj také partyzáni. Obyvatelé horských samot byli pro partyzánské oddíly velkou oporou. Zásobovali je potravinami a informovali, co se děje v okolí. Pro naši rodinu představují vítanou návštěvu, vědí ale, že napomáhání v odboji znamená v této době velké nebezpečí…


Martin Veselý
Martin Veselý

partyzán

Další z partyzánů, kteří bojovali s německou okupací.


Členové klubu se zhostili rolí německých vojáků a partyzánské skupiny.


Členové klubu tvořili partizánskou skupinu.