Dokumentární úvaha o kořenech tvůrčí inspirace sochaře a malíře Karla Malicha k jeho devadesátinám.
Režie: Aleš Kisil.

Svět rozsáhlého díla výtvarníka Karla Malicha, jehož 95. narozeniny si v těchto dnech připomínáme, byl vždy proměnlivý. Procházel vývojem od fauvismu, přes kubismus a posunul se až k expresivnímu cítění. Nakonec u něj došlo ke zjednodušování tvarů a jejich postupné proměně v pouhý znak. Malichovo dílo dnes intenzivně komunikuje se světem, ačkoliv on sám se ke své tvorbě vyjadřuje jen nerad. Dokument je dialogem režiséra Aleše Kisila s Karlem Malichem a dotýká se nejen jeho jednotlivých tvůrčích etap, ale i tajemství autentického tvůrčího procesu, kdy inspirace přichází náhle, nevědomě a zvenčí. Malichovo dílo je čím dál více spjato s intenzivními vnitřními prožitky, viděním vlastní duše a věčnosti a tyto motivy v jeho pozdější tvorbě získávají přiznaně autobiografický ale i archetypální rozměr.

Režie: Aleš Kisil.

Napište nám