Gustav Brom
hudebník

Gustav Brom

* 22. 5. 1921

† 25. 9. 1995