Komu vlastně patří desky s Desaterem, a co když mají být vráceny… Nizozemský film.
Hrají: S. Fry, G. Wise, F. Montgomeryová, D. Quicková a další. Režie Jeroen Krabbé.

Bůh se rozhodl odvrátit od lidí. Proto požaduje, aby se desky s Desaterem přikázání vrátily do nebe. Žádný anděl však nemůže sestoupit na zem, aby je přinesl; nebesa potřebují pro tento úkol lidského zprostředkovatele. Mladý anděl, který má vykonat úkol "pod dohledem" zkušeného archanděla Gabriela, nakonec najde řešení. A tak se v šedesátých letech minulého století díky "vyššímu úradku" spřátelí dva muži, nadějný politik Onno Quist a vědec Max Delius. Oba se vroucně zamilují do něžné violoncellistky Ady. Výsledkem je zplození syna Quintena. A právě toto dítě je předurčeno splnit poslání...

Známý herec Jeroen Krabbé ve svém druhém režijním opusu adaptoval stejnojmenný román uznávaného nizozemského autora Harryho Mulische, jenž nezapře inspiraci díly Homéra, Danta nebo Miltona.

Napište nám