• Sběr a analýzu dat pro pořad České televize Míň je víc! zajišťuje profesionální výzkumná agentura STEM/MARK.
  • Výsledky výzkumu jsou reprezentativní za dospělou populaci ČR (věk 18+) z hlediska její struktury dle pohlaví, věku, vzdělání, velikosti místa bydliště a krajského členění.
  • Na tomto projektu pracuje celkem 250 tazatelů, kteří jsou vybaveni notebooky či tablety.
  • Dotazování probíhá v domácnostech i mimo domácnosti po celé ČR.
  • Na každou otázku odpovídá reprezentativní vzorek n100 obyvatel.
  • Dotazování probíhá průběžně každý týden.