Tip Jasné řeči

Čára života

20. 3. 2017

Závěrečný knižní tip bude knižní a - tichý. Před dvaceti lety poprvé vyšel český výbor z básní rakouské spisovatelky Ingeborg Bachmannové, velké autorky německého jazyka druhé poloviny minulého století.

Nedávno vyšel výbor nový, pod názvem Čára života – výbor o něco rozšířený, s některými básněmi přeloženými nově, u jiných předkladatelka Michaela Jacobsenová provedla revizi svých překladů z devadesátých let. Krom jiných veršů výbor obsahuje i básně inspirované Prahou, kterou autorka, žijící v letech 1926–1973, dvakrát za sebou navštívila počátkem roku 1964.

Takto zní báseň Poliklinika Praha: „Všechno je tu zdarma. Nestojí už nic./ Ani ústav chudých, ani bohatých, jenom nemocných,/ jenom nemocnice pro nemocné, nic to nestojí,/ všechno zdarma, nikdo nemá přednost, privilegia žádná,/ všichni jsou tu nemocní, a tak tu klepou/ jako se klepe bránu ráje,/ a jako před ní vrávorají s dechem zatajeným.“

  • Ingeborg Bachmannová: Čára života
  • Vybrala, přeložila a doslov napsala Michaela Jacobsenová
  • Opus – Kristina Mědílková, Zblov 2016, 158 stran, náklad 300 výtisků, doporučená cena 198 korun.