Fejeton o vztazích mezi národy Evropy a mezi Čechy a Moravany (2002)

Vznikl jsem na Moravě, žiju v Čechách - v Praze, pochovají mě zase na Moravě. Všude dobře, doma nejlépe. Morava je česká země oddělená od Čech mírnou vysočinou a názorem, že by od nich měla být oddělena líp. Obyvatelé Moravy jsou Moravané, říkají si Moraváci. Mluví česky, jenže pěkněji. Hlavní město Moravy je podle mého názoru starobylý Olomouc, ale Brňáci myslí, že Brno. Také Jan Trepulka a Jan Skácel jsou Brňáci, takže nechme to tak.

Morava sousedí na východě se Slovenskem, tvoří tedy mírumilovný přechod mezi Čechy a Slováky. Nebýt toho, nevydrželi by to Slováci s Čechy ani 20 roků. Zatímco Slováci se o český život vždycky zajímali a čtou české knížky, Češi si myslí, že se bez slovenského života obejdou, a Moraváky to velice mrzí. Dnešní Morava je zbytek Velkomoravské říše, která před více než 1000 lety obsahovala i západní Slovensko, východní Rakousko a neznámou část dnešního Maďarska. Maďaři tehdy v Evropě nebyli, vnutili se do ní. To oni asi zničili Velkou Moravu. Ale přizpůsobili se a dnes docela ujdou. My Moraváci si Maďarů vážíme víc, než si jich váží Slováci, a naopak, protože jsme s nimi nikdy neměli žádný spor, leda o Slovensko.

K Moravě dnes patří i část Slezska, které bývalo zvláštní slovanskou zemí, později však si ji přivlastnili Němci. Ale prohráli ji v poslední válce s Ukrajinci a Rusy, kteří ji rádi neradi nechali Polákům, protože… S Poláky jsme také mívali spory o území, ale ty nás přešly pro horší společné nebezpečí. Také naše staré spory s Němci byly ruskou silou odloženy do octa. Rusové se vyznačují těžkým přátelstvím k sousedním národům, pořád u nich sedí a vybírají si vděčnost. Proto je už všichni mají málo rádi, a nám, Moravákům, je jich až líto.

Toto moje zeměpisně-dějepisné líčení neberte moc vážně, napsal jsem je jen proto, protože nikoho nenapadlo dát do této knížky takový důležitý, zajímavý a každým řádkem sporný článek. Přesnější zprávu chtějte od vzdělaných a moudrých lidí, a neznáte-li takové, tedy od rodičů. Ti také možná vědí, co to znamená, odložit nějakou věc do octa. My Moraváci se podle rozumu dělíme na muže, ženy a děti. Podle zdraví na hlupáky a normální. Hlupáci chodí pořád v džínách a celé večery čumí na televizi, aby viděli, jak dovedou žít lidé bez televize. Normální se oblékají rozmanitě a čistě, umějí moc věcí a baví se vtipně sami. Všichni zdraví Moraváci rádi zpívají. Dřív platilo přísloví - co Čech to muzikant. Dnes platí - co český muzikant, to Moravák. Češi totiž po všech stránkách, kromě oblečení, upadli, až na pár výjimek, které najdeme všude.

Na Moravě jsou lidé upřímnější, slušnější, poctivější a zbožnější, až na pár výjimek, které vidíme všude. Také se raději rvou, zloději jsou tu lítostivější, také ve smyslu pro humor jsou Češi za Moraváky pozadu o svou koňskou délku. Kdo přichází z Čech na Moravu, hned vidí, že vesnice jsou tu pěknější a pole řádněji obdělaná. Lidé se předhánějí ve stavbě domů, jejich úpravě a zařízení. Ženy stelou postele každý den, a učí tomu i své dcery. Moravští dělníci jsou svědomitější. Moravan, když přijde z práce, která ho nebavila, dá se do práce, která ho baví. Tyto stromy jsem za svého života obnovoval, už jsem je vyměnil. Švestky máme. Proto také vinou špatné české politiky umírají tu muži dříve než lidé v Čechách, kde se lidé politice více přizpůsobují. A proto že dnešní vláda v Praze nejvíce oceňuje přizpůsobivost, povaha českého národa v Čechách i na Moravě se zhoršuje.

Nás Moraváky to velice dopaluje. Morava má hory i nížiny, lesy jehličnaté i listnaté, pole obilná, řepná i bramborová, ale na rozdíl od Čech má i dost vinic. Příroda je dnes i tady místy poničená vinou české politiky, aby už do ní hrom! Potoky na Moravě tečou z kopce, větr fučí všemi směry, slunko jde od východu k západu. Když je pěkně, je pěkně, a když prší, také to ujde. V zimě mrzne. V noci bývá tma, když nesvítí měsíc. Když svítí, je i po tmě vidět na cestu. V potocích jsou ryby, na horách se pase dobytek. Někdo najde někdy v lese hřiby, na Moravě je zkrátka všechno lepší.

Stopáž9 minut
Rok výroby 2003
 ST 4:3
ŽánrDokument