O projektu

Více než jeden rok pronikalo do neznámého světa nejzajímavějších městských subkultur deset dokumentárních režisérů. Během mnoha měsíců tak prozkoumali prostředí, které majoritě zůstává spíše skryto. Díky cyklu nyní mohou diváci poznat fascinující svět téměř neznámých cosplay, meatheads či hackerů, nebezpečných hooligans či obávaných skins, kontroverzních graffiti writerů, nenápadných straight edge nebo rainbow a také se hlouběji ponořit do jevů uvnitř tradičnějších subkultur, jako jsou punk, rap či motorkáři.

Hlavní inspirací cyklu byl knižní bestseller Kmeny autora Vladimira 518. Vizuální lexikon městských subkultur se soustředil na autentické prožitky členů jednotlivých subkultur a jejich sebeprezentaci skrze módu a vizáž. Kniha vytyčila směr i samotnému cyklu. Její autoři totiž vybrané subkultury zkoumali na základě dvou členů – vůdčí osobnosti, tedy jakéhosi guru, a osoby z okraje, která je teprve na začátku své cesty a v komunitě je jedním z mladších členů.

„Filmové Kmeny nejsou knihou překlopenou do jednotlivých dílů. Při obhlídkách, schůzkách a rešerších se ukázalo, že vzhledem k rozdílnému fungování subkultur není adekvátní využít plošně jednotícího přístupu. Subkultury samy svým fungováním ukázaly, jaká je jejich struktura, a tomu se poté přizpůsobila filmařská metoda. Některé ani žádného guru nemají anebo sestávají z mnoha podskupin, které je potřeba prozkoumat jinak než skrze vůdčí osobnosti. Režiséři svůj přístup volili po pečlivém zkoumání v rámci dlouhých příprav na filmování,“ říká kreativní producent České televize Petr Kubica, v jehož tvůrčí producentské skupině Kmeny vznikly.

Zúčastněné i nezúčastněné pozorování

„Režiséři jednotlivých dílů se při svém filmovém zkoumání uchýlili k metodám, které při práci používají zejména antropologové. Při mapování terénu využívali zúčastněného i nezúčastněného pozorování, kladli důraz na vizuální detaily a reprezentace, které jsou v daných komunitách klíčové, a soustředili se na komunikační vzorce mezi členy subkultur a také na modely jejich chování. Vznikl tak cenný materiál, který má silný sociologický a antropologický potenciál a zároveň výraznou vizuální stránku,“ shrnuje producent Kmenů Jakub Stránský ze společnosti Yinachi, která je majoritním koproducentem cyklu. „Velký důraz pak všichni tvůrci kladli na vizualitu. Cílem bylo, aby o subkulturách vypovídal primárně obraz. Proto jednotlivými díly neprovází žádný komentář ani se neodehrávají interakce mezi režiséry a postavami. Kamera se naopak soustředí na typické projevy života ve vybraných subkulturách, na projevy hodnot a ideologií, na vizuální znaky v podobě módy, ozdob, výzdoby, vybavení. Důraz se kladl na zachycení nehmotných znaků subkulturní příslušnosti, jako jsou způsoby komunikace, gesta, pohyb, tanec, hudební orientace, konzumní vzorce a podobně,“ doplňuje Stránský.

„Kmeny nejsou cyklem oslavných portrétů či reklamou zprostředkovávající jejich přitažlivost. Režiséři zde členy komunit zkoumají s empatií a zároveň kritickým odstupem. Cílem je, skrze atraktivní zpracování, přinést divákům možnost se prostřednictvím filmů stát na chvíli součástí jednotlivých subkultur a zúčastnit se dění, do něhož by je v běžném životě dotyční nemuseli chtít pustit. Dokumenty představují platformu pro utvoření vlastního názoru na dané skupiny a nabourání stereotypů, které o nich panují,“ doplňuje Petr Kubica.

Projekt, který nemá obdobu

Byť jsou Kmeny o menšinách, jimiž subkultury jsou, cyklus je určen nejširší veřejnosti. Silná vizuální stránka, originální režijní uchopení, zajímavé a charismatické postavy, prostředí skrytá každodennímu pohledu, dramatické chvíle a nahlédnutí do tajemství znaků a kódů z cyklu činí přístupnou a poutavou studii pro všechny, které zajímá svět druhých. Kmeny jsou jedinečným televizním projektem, který ve svém rozsahu a autorském uchopení nemá obdobu.

Úvodní znělku Kmenů vyrobila trojice tvůrců Jan Zajíček, Ondřej Anděra a Jiří Málek. Režisér Zajíček zároveň natočil díl o hackerech a je střihačem dílu o punku. Ondřej Anděra z hudební formace WWW zkomponoval hudbu a přední kameraman Jiří Málek se postaral o vizuální stránku.

„Projekt Kmeny vnímám jako důležitý a prospěšný z několika důvodů. Jednak jde o první systematické zmapování současných alternativních subkultur, o které se ČT pokusila. Dále se na projektu sešla celá řada výrazných tvůrčích osobností, což je vždy příslib nevšedního výsledku. A konečně jde o jeden z projektů, který ohledává nové možnosti kofinancování našich pořadů - což je při současném legislativním zajištění financování ČT zcela klíčová věc pro zachování současného rozsahu vlastní tvorby v ČT,“ říká Jan Maxa, ředitel vývoje pořadů a programových formátů České televize.

„Náš projekt dokumentárního seriálu Kmeny prošel poměrně složitou evolucí a to že jsme ho nakonec dotlačili až do zdárného konce je sama o sobě určitě velká satisfakce. Velký dík patří samozřejmě celému produkčnímu a realizačnímu teamu, stejně tak i režiséru Honzovi Zajíčkovi, který stál u samého zrodu koncepce série a pro její finální podobu natočil znělku provázející všech 16 dílů a kapitolu o hackerské subkultuře. To, že budou Kmeny dokonce tváří jarního ČT2, je skvělé. Je to mimo jiné důkaz toho, že je v naší společnosti stále co objevovat, a že by si tento výlet do světa městských subkultur mohli skvěle užít i televizní diváci,“ říká duchovní otec projektu, rapper Vladimir 518.