Přehled dílů

13
alternative text

Anatomie tělesnosti

alternative text

Geometrie myšlení

alternative text

Jiné světy

alternative text

Melancholie klidu a samoty

Fotografie zachycující klidový stav skutečnosti, znehybnění okamžiku. Fotografie jako záznam trvání, spočinutí a prodlévání. Melancholická a lyrická fotografie jako ryze české specifikum.

alternative text

Hledání nadreality

Pod povrchem skutečnosti se často skrývají krajiny, o kterých jsme neměli ani tušení. Exkurze do surrealistické metody nahlížení světa.

alternative text

Významné banality

Existuje banalita anebo pouze banální způsob vnímání? Kdy se z věci všední povahy stává prostředek nevšední zkušenosti?

alternative text

Posedlost fotoaparátem

Fotografové jsou od počátku své disciplíny v područí techniky, která určuje jejich pohled i výrazové možnosti. Dějiny fotografie jsou tak dějinami snahy popřít omezení, nebo naopak využít možnosti soudobé technologie.

alternative text

Český mýtus

Jak fotografický portrét zachytil proměnu českého člověka od vzniku samostatného Československa do současnosti a jak při tom stvrzoval, či reflektoval různé typy novodobé mytologie.

alternative text

Inscenovat a instalovat

Manipulace se skutečností před objektivem. Jak se tvoří význam toho, co je na fotografii? Proč nestačí obyčejný výřez z časoprostoru světa kolem nás?

alternative text

Mezi fotografií a malbou

Jaký je rozdíl mezi zobrazováním u klasické malby a u fotografie? Otevřel se díky novému médiu v umění nový obzor?