Trailer

Trailer

Přihlásili se do mezinárodního projektu Erasmus, udělali nelehké testy a na rok opustili své blízké, aby studovali na jiné vysoké škole, naučili se jazyk a stali se samostatnými. Jaký byl tento rok jejich očima, co se naučili, co zažili, jak je mezi sebe přijali v cizině, zamilovali se, a co jim tenhle rok dal? Jak řešili živobytí, když jim stipendium nestačilo? Dokument o tom, co obnášel vzdělávací program Erasmus očima jeho účastníků.