V Muzeu české hudby byla nedávno objevena velikonoční mše Jana Jakuba Ryby, která spadá do vrcholného období skladatele. V dokumentu J. Hovorky tuto skladbu nastudoval sbormistr a dirigent Š. Britvík s dechovým orchestrem a sborem (2002).

Rybova mše velikonoční

Dokument Jaroslava Hovorky

Opravdu nejde o překlep. Diváci České televize uvidí Rybovu mši velikonoční, nikoli vánoční.

O Misse solemnis in C Jakuba Jana Ryby (*1765 +1815) se doposud nevědělo. Byla nalezena teprve nedávno v Muzeu české hudby. Hudebně jde o mimořádnou záležitost, která spadá do Rybova vrcholného skladatelského období. Nejen pro skladatelské mistrovství Rybovo, které je zde průkaznější než u jednoduché „Hej, mistře“.

Obsazením je to jedna z mála skladeb tohoto druhu své doby (cca 1805–1810). Je psána pro dvanáctičlenný dechový ansámbl, tehdy vojenský, čtyřiadvacetičlenný sbor a čtyři sólisty: Soprán, alt, tenor a bas. Byla totiž určena pro provozování v plenéru, kde by se smyčcové nástroje zvukově neprosadily. Provedena byla pravděpodobně na Svaté hoře u Příbrami, kam Ryba s rodinou zajížděl. Mše má v Graduale a Offertoriu dva texty. Jeden mariánský, druhý velikonoční. Jedná se tedy o mši, která, jak vyplývá z názvu, byla provozována při významných liturgických svátcích.

Byly nalezeny i další opisy mše, rozšířené o dechové nástroje připsané později. Do podoby, která bude prezentována v dokumentu režiséra Jaroslava Hovorky, zpracoval Missu solemnis in C sbormistr a dirigent Štefan Britvík. Mši provede dechová kapela v dobových vojenských kostýmech. Místo liturgických textů, event. kázání, které mši běžně rozdělují na jednotlivé části, se setkáme s názory muzikologů, hudebníků, ale i duchovních.

Napište nám