Paterčata

Hodnocení pořadu:
1 2 3 4 5 Počet hlasů: 100  
Sdílet
| Poslat odkaz

Rozhovor s Klárou Vítkovou Rulíkovou, ředitelkou Klubu dvojčat a vícerčat, o.p.s.

Klára Vítková Rulíková
Klára Vítková Rulíková
odborná poradkyně pro rodiny s vícerčaty

Jak vznikl Klub dvojčat a vícerčat?

Když jsem před téměř 22 lety čekala své druhé dítě a dozvěděla se, že to jsou dvojčata, snažila jsem se získat nějaké informace o vývoji a výchově dvojčat. Tehdy neexistoval internet a v Čechách nebyla žádná dostupná literatura. Protože jsem vystudovaná učitelka angličtiny, přinesly mi kolegyně do nemocnice, kde jsem 3 měsíce ležela na udržování těhotenství, anglické časopisy. V jednom z nich jsem nalezla informace o britském sdružení podporujícím rodiny s dvojčaty a vícerčaty TAMBA (Twins And Multiple Birth Association), které v té době slavilo 20. výročí od svého vzniku. Napsala jsem jim a požádala je o nějaké informace. Dostala jsem milý dopis s brožurami o porodu, těhotenství a kojení. V porodnici jsem se navíc seznámila s maminkou, která měla také doma již dvouletého syna a dvojčata se jí narodila přesně o šest týdnů později než mně. Začaly jsme se scházet a podporovat se navzájem. Později jsme začaly chodit do prvního mateřského centra v YMCA Praha, ale „monomaminky“ našim problémům nerozuměly, proto jsme v lednu 1995 založily při mateřském centru 1. Klub dvojčat a vícerčat, který se pro velký zájem v listopadu 1995 stal občanským sdružením. V roce 1996 jsme začali vydávat Zpravodaj Klubu dvojčat a vícerčat, ve kterém vycházely překlady brožur ze zahraničí, informace o pravidelných i jednorázových akcích, inzerce, receptáře. Díky tomu se o naší činnosti dozvěděly i mimopražské maminky dvojčat, a tak v roce 1997 vznikly pobočky Klubu dvojčat v Olomouci, ve Zlíně a v Brně. Dnes jich existuje už padesát. Českomoravská asociace Klubů dvojčat a vícerčat, se začátkem roku 2014 transformovala z občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost Klub dvojčat a vícerčat.

V čem se především snažíte pomáhat?

Naše aktivity jsou rozděleny do několika rovin – informační, poradenská, podpůrná a lobbistická.

Informační – Provozujeme stránky dvojcata-asociace.czdvojcata.cz. Jsou zde poradny, brožury a sborníky ke stažení, informace o přednáškách, které pořádáme pro budoucí rodiče vícerčat i pro pedagogy, v jejichž třídách jsou dvojčata, uspořádali jsme dvě mezinárodní konference Život s dvojčaty. Snažíme se prostě šířit informace o specifických potřebách rodin s vícerčaty jak mezi rodiče a prarodiče budoucích dvojčat, tak i mezi odbornou a laickou veřejnost.

Poradenství – nabízíme laktační, psychologické, pedagogické i sociální poradenství, a to jak telefonické, internetové i osobní.

Podpora konkrétních rodin – zřídili jsme dvě veřejné sbírky, jednu na pomoc rodině s paterčaty, druhou pro rodiny s vícerčaty v krizi. Organizujeme sbírky potřebných věcí (oblečení, nábytek, hračky), a pokud je třeba, ve spolupráci s Úřady práce usilujeme o vytvoření společensky účelného pracovního místa pro zaměstnání pomocnice v domácnosti, jak je tomu např. u rodiny s prvními českými paterčaty nebo s dvěma páry dvojčat narozených do dvou let po sobě.

Lobování za zájmy rodin s vícerčaty – snažíme se podávat návrhy v oblasti Státní sociální podpory, zákona o sociálních službách, úzce spolupracujeme např. s o.a. Asistence a s místními samosprávami. Pomáháme např. zajistit bezbariérový přístup pro matky se širokým dvojčecím kočárkem jak na veřejná místa, tak do hromadné dopravy. Usilujeme o možnost hospitalizace obou kojených dvojčat v případě, že jedno musí být v nemocnici (i s matkou), snažíme se prosazovat zájmy vícerčat i ve školství (braní ohledu na vazby mezi dvojčaty při zařazování dětí do jednotlivých tříd), apod.

Klára Vítková-RulíkováKolik rodin s dvojčaty a vicerčaty máte v současné době evidováno?

V době, kdy byl Klub dvojčat a vícerčat ještě občanským sdružením a fungoval spíše „dovnitř“ (pořádal pro své členy společné dovolené a tábory, relaxační víkendy pro maminky, vydával Zpravodaj), prošlo jeho řadami přes 600 rodin. V současné době Klub dvojčat a vícerčat není založen na členské základně, ale své služby poskytuje všem zájemcům, kteří se na nás obrátí (ročně máme přes 1000 kontaktů – dotazů).

S čím se nejčastěji tyto rodiny potýkají?

Asi největším problémem jsou finance – dvojčata nejdou naplánovat a rodí se i rodinám se slabšími příjmy. Málo kdo ví, že rodiny s vícerčaty mají nárok pouze na jeden rodičovský příspěvek. Často nedosáhnou o pár korun ani na přídavek na dítě a sociální příplatek, který zohledňoval vícerčata, ale bohužel byl zrušen. Ale těch problémů je mnohem víc (kojení, období vzdoru u vícerčat apod.)

Platí tu – čím víc dětí, tím větší problémy?

Klára Vítková-RulíkováNeplatí. Některé maminky si dokáží hravě poradit se šesti i více dětmi, jiné maminky nedokáží samy zvládnout ani dvojčata. Kolikrát se dozvíme o rodině, ve které se narodila trojčata a nežádali o pomoc, přestože by měli ze zákona nárok třeba na pečovatelku. Vždycky záleží na tom, jak to konkrétní maminka zvládá, zda má kolem sebe rodinu, která jí pomůže a podpoří ji, nebo zda je na všechno sama…

Jak došlo ke kontaktu s rodiči paterčat?

V dubnu mi volala redaktorka ČT Bára Straňáková, že si našla na internetu naši stránku dvojcata.cz, a řekla mi, že v Podolí, kde pracuje její otec jako lékař, leží maminka, která čeká paterčata. Ptala se, jakým způsobem by šlo téhle mamince pomoct a co my, tehdy ještě Českomoravská asociace Klubů dvojčat a vícerčat, pro ni můžeme udělat. Vysvětlila jsem jí, že mamince nemůžeme pomoci finančně (což byla jedna z otázek), ale můžeme jí poradit, na co všechno má nárok. Dala mi na maminku telefon a já se se Sašou spojila. Pak jsem za ní do porodnice jezdila po práci několikrát týdně a stala se její tiskovou mluvčí.

Co jste musela nejvíc řešit?

Zezačátku jsme se soustředili na sociální dávky, na které má Saša nárok. Pomáhala jsem jí vyplňovat formuláře a informovala ji o nároku na pečovatelku dle zákona o soc. službách. Protože jsem v té době řešila na Středočeském kraji problémy se zajištěním pečovatelky pro trojčata, upozornila jsem krajský úřad, že se mají narodit paterčata a začali jsme se společně připravovat na poskytování péče této rodině. Se Sašou jsem také chodila na důležité lékařské kontroly, připravovaly jsme se na kojení, domluvila jsem s jednou firmou zapůjčení zdarma nemocniční odsávačky na dobu ½ roku atd.

Dá se shrnout, co se Klubu dvojčat a vícerčat podařilo pro paterčata zajistit?

Klára Vítková-RulíkováNevím, zda si vzpomenu na všechno, ale nejprve jsme oslovovali různé sponzory (na plenky, dětskou výživu, auto, kočárky, apod.), z nichž většina bohužel odmítla. Nakonec se jedna rodinná firma spojila přímo se Sašou a poskytla jim kočárek včetně autosedaček a zajistila i dětské postýlky. Klub vyhlásil veřejnou sbírku pro rodinu paterčat a otevřel a zveřejnil transparentní účet. Ve spolupráci s Rodinným centrem Milovice se podařily zajistit fólie do oken a společně jsme vyhlásili i sbírku potřeb (oblečení, hračky atd.). Plenky byly zajištěny jinou firmou pro děti až do dvou let. Podařilo se zajistit i další sponzory, kteří se ozvali na základě vyhlášené sbírky - zařízení bytu, oblečky a povlečení šité na míru, apod. Získali jsme peníze od Nadace Naše dítě, nadačního fondu Albert a Nadačního fondu J and T i od MPSV na zajištění sociálních terénních pracovnic pro rodinu, protože dle zákona o soc. službách pečovatelky nejsou chůvy a nemohou pomáhat s péčí o děti. Od ledna jsme se zapojili i do programu Úřadu práce a zaměstnáváme v rodině babičku (a od září dětskou zdravotní setru) v rámci aktivní podpory zaměstnanosti. Asi nejdůležitějším počinem byl kontakt se štábem ČT a domluva na časosběrném materiálu.

Byla tato spolupráce v něčem výjimečná?

Výjimečné je už to, že se jedná o první paterčata narozená v Čechách. S tím ovšem souvisí i fakt, že nemáme dostatek zkušeností, jak takovéto rodině pomoci. Odhalila se bílá místa v zákonech, které nepočítají s takto výjimečnými situacemi, např. v zákoně o státní soc. podpoře neexistuje institut „odstranění tvrdosti zákona“, a tak maminka, která porodila paterčata jako druhá, neměla nárok na porodné a dostává jen jeden rodičovský příspěvek na všechny děti!

Rodina měla zřejmě větší očekávání pomoci a často si ani neuvědomovala, že i to, co se jí dostává, je výrazně nad rámec běžné práce jak Klubu dvojčat, tak poskytovatele soc. služeb.

Pro Klub dvojčat a vícerčat to byla velká zkušenost, protože jsme dosud u jednotlivých rodin nezaměstnávali své lidi. To se změnilo na podzim 2013, kdy začali pracovat u paterčat dva (posléze tři) naši zaměstnanci. Tím se změnil i můj vztah k Saše – už jsme nemohly být jen „kamarádky“, ale působila jsem v jejich rodině i jako zaměstnavatel, a to občas vedlo k nevyjasněným vztahům i konfliktům. Přesto považujeme tuto zkušenost za velmi přínosnou a naši organizaci posunula opět o něco dál…

Mimochodem v listopadu se bude konat v Budapešti Mezinárodní kongres o dvojčatech, kde vystoupím s přednáškou o Sociální pomoci rodině s paterčaty. Považuji za velký úspěch, že naše zkušenosti s paterčaty proniknou až na mezinárodní vědeckou půdu.

Zapojila jste se i do natáčení seriálu o paterčatech, v čem vidíte jeho přínos a může takovýto pořad pomoci i dalším rodinám s vícerčaty?

Klára Vítková-RulíkováDo natáčení jsem se zapojila (nebo spíš jsem přišla s nápadem na časosběrný materiál), protože si myslím, že taková raritní událost, jakou je narození přirozeně počatých paterčat, by měla být zdokumentována už jen proto, aby se později mohlo zanalyzovat, co se udělalo dobře a kde byly mezery. A možná právě díky tomuto dokumentu se podaří rozpoutat diskusi o změně zákonů…

Přínosem také je, že lidé uvidí, čím si rodina a její okolí opravdu prošly, a pochopí, že to, co vycházelo v bulváru, nebyla pravda. Na základě předložených faktů si každý bude moci udělat své vlastní závěry. Dokument by mohl pomoci maminkám, které se hroutí ze dvou dětí narozených současně, a ukázat veřejnosti, jak složité to rodiny s vícerčaty mají.

V neposlední řadě se díky dokumentu otevírají oblasti, které nejsou legislativně řešeny. Ukazuje se, jak velmi omezená je pravomoc státu, protože zákony s takto výjimečnými situacemi prostě nepočítají.

Stopáž: 40 minut – Rok výroby: 2014 – P  ST  AD  HD
Žánr: Seriál | Dokument
Vysílání pořadu

Tento pořad v současnosti nevysíláme. Můžete si však nechat zaslat zprávu, pokud se objeví v aktuálním vysílání:

Nastavit připomenutí

Starší data vysílání všech dílů najdete kliknutím na následující odkaz.

Další zdroje