O inteligenci

Pod slovem inteligence si asi každý z nás představí něco trochu jiného. V soutěži Nejchytřejší Čech se snažíme o co nejvšestrannější testování jejích nejrůznějších podob v podmínkách, které od soutěžících vyžadují také nemalou dávku pohotovosti. Na různé způsoby testování, druhy lidské inteligence, fungování pod tlakem, využitelnost výsledků IQ testů v praktickém životě a mnoho dalších zajímavostí jsme se proto v několika krátkých videích zeptali dvou odborníků – doc. PhDr. Marka Preisse, Ph.D., a pplk. Doc. MUDr. Jana Vevery, Ph.D.

Jak správně změřit IQ

Jak správně změřit IQ

Měření IQ obvykle probíhá v optimálních podmínkách – vyšetřovaný pacient sedí v tichém prostředí a je motivován k co nejlepšímu výkonu. Pracovní realita je však pro člověka často úplně jiná. Jak se dá přizpůsobit měření inteligence, aby výsledek přesněji reflektoval schopnosti v běžném životě, se nám v posledním videu ze série O inteligenci pokusil přiblížit doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D. z Psychiatrického centra Praha.

Stres je prospěšný, jen možná nevíte proč

Stres je prospěšný, jen možná nevíte proč

Musí být pro člověka stres výhradně negativní? Jak na něj reaguje naše tělo a jaké jsou hlavní rozdíly mezi stresem akutním a dlouhodobým? Na tyto otázky nám v dalším videu ze série O inteligenci odpovídal ppkl. doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D. – vedoucí psychiatr 7. polní nemocnice Armády České republiky.

Zastarávání IQ testů

Zastarávání IQ testů

Laici většinou mají představu, že jsou psychologové při měření inteligence schopni každého podle předem nastavených norem velmi jednoduše ohodnotit. V praxi je to však mnohem složitější… Právě na normy IQ testů a jejich zastarávání jsme se ve čtvrtém videu z naší série O inteligenci zeptali doc. PhDr. Marka Preisse, Ph.D. z Psychiatrického centra Praha.

Jsme rození psychologové

Jsme rození psychologové

Proč je pro nás většinou jednodušší vcítit se do pocitů druhých než řešit logické či matematické úlohy? Co je klíčem k lidské chytrosti a jaké vlastnosti by měli mít ti nejchytřejší z nás? Právě o tom je další krátké video z naší série o lidské inteligenci. Tentokrát jsme se ptali ppkl. Doc. MUDR. Jana Vevery, Ph.D. – vedoucího psychiatra 7. polní nemocnice Armády České republiky.

Přenosnost výsledků IQ testů do běžného života

Přenosnost výsledků IQ testů do běžného života

V druhém videu ze série O inteligenci jsme se doc. PhDr. Marka Preisse, Ph.D., z Psychiatrického centra Praha zeptali na přenosnost výsledků IQ testů do praxe (tedy do běžného života). Dá se podle získaných čísel odhadovat úspěšnost jedince v zaměstnání? Jaké jsou hlavní nevýhody podobných psychologických měření?

Druhy inteligence

Druhy inteligence

Kolik druhů má lidská inteligence? Dají se všechny její typy měřit? Na tyto otázky se vám v našem videu pokusí odpovědět doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D. – vedoucí klinický psycholog Psychiatrického centra Praha a profesor na University of New York in Prague.