Které tvůrce téma oslovilo?

Marie Hrušková a Bedřich Ludvík nebyli zdaleka jediní, koho oslovilo téma památných stromů. Své pojetí památných stromů nosí v hlavě Vladimír Merta. Věnoval by se prý každému stromu mnohem důkladněji. Chtěl by pod ním prožít celý rok, natočit dny a noci, slunce, sníh i deště. Chtěl by zachytit lidi, kteří se ke stromu náhodně zatoulají. Určitě by to byl krásný dokument. Jinak by téma památných stromů natočil Josef Císařovský, který si na ně taky léta myslí. Jeho filmy jsou výtvarně stylizované, krásné a složité. Kdysi o téma památných stromů projevil zájem i dnešní vedoucí dramaturg dokumentů a dokumentárních cyklu v ČT Martin Štoll a jeden čas se o ně zajímal i střihač a režisér Michal Cingroš.

Teď je tu tedy Paměť stromů od Marie Hruškové a Bedřicha Ludvíka s Luďkem Munzarem jako průvodcem. Všem, kterým téma památných stromů uniklo a zdá se jim vyčerpané, je třeba říci, že téma památných stromů je velmi osobní a proto nevyčerpatelné. Cyklus Paměť stromů někdy v březnu, po patnácti dílech, skončí a další autor a režisér může začít pracovat na tomto nekonečně proměnlivém tématu. Kdopak to asi bude?