O výběru stromů

První co si museli spoluautoři cyklu, dr. Marie Hrušková a Bedřich Ludvík vysvětlit, byl základní rozdíl jejich přístupu k památným stromům. Marie Hrušková jako folkloristka a zapisovatelka pověstí o památných stromech přicházela k tématu z literatury. Vydala několik knih doprovázených kresbami Jaroslava Turka a byla zvyklá strom a jeho umístění v krajině zevrubně popsat.

Bedřich Ludvík jako písničkář, dramaturg hrané tvorby, autor a režisér dokumentů přicházel z audiovizuálního světa, světa, kde převažuje hudba a obraz, do světa, kde je nejlépe mlčet a jen poslouchat a dívat se.

Tyto dva rozdílné přístupy se velmi rychle střetly při výběrů stromů vhodných do cyklu. Marie Hrušková navrhovala krásné zdravé stormy, Bedřich Ludvík si vybíral vykotlané starce plné ran a boulí. Marie horovala pro nádherný, zdravý Čejkovický buk, Bedřich snil o duté, rozvalené lípě v Tatobitech.

Nakonec se shodli na tom, že zdravý mohutný strom je krásný fakt, ale starý, nemocný, zanikající strom je krásný objekt pro kameru. A o tu šlo v televizním cyklu zejména. Vybrat pro kameramana Josefa Nekvasila takové stromy, které ho inspirují k nádherným obrázkům.

Seznam stromů [Excel 44,5 kB]