Hudebně zábavný pořad s lidovou muzikou a veselým vyprávěním o lahodném moku – tentokrát ze Znojma o Sauvignonu. Hraje cimbálová muzika J. Šmukaře, primáš J. Imrich, zpívá M. Andělová. Hosté: M. Šamánek, Z. Czendlik, J. Doležalová, vinařský odborník P. Vajčner a kulinář A. Šacl. Pořadem provází J. Šmukař. Režie R. Petrenko

Tři doktoři na „place“: Doktor medicíny Milan Šamánek, doktor teologie Zbigniew Czendlik a doktorka farmacie Jana Doleželová. Ta byla samozřejmě ze všech přítomných doktorů nejkrásnější. Ostatně, vždyť je to Miss ČR 2004.

Další pořad s nadtitulem Vínečko II se natáčel v Louckém klášteře ve Znojmě a hostitelem pořadu byl Pavel Vajčner. Nabídl reprezentativní víno z vinařství Znovín Znojmo – Sauvignon.

Sauvignon Právě tohle víno se znakem zelené ještěrky, latinsky Lacerta viridis, se pěstuje zejména na proslulé vinici Šobes. To je viniční trať, o které se dá říci, že je ikonou moravského vinařství. Existovala už ve středověku. Vína z této lokality jsou jedinečná. Za Rakouska byla dokonce dodávaná na vídeňský císařský dvůr. Od konce druhé světové války až do roku 1989 byla vinice Šobes běžné nepřístupná, protože ležela v hraničním pásmu. Na druhou stranu díky tomu nedošlo k její ekologické devastaci. Dnes se její zašlá sláva opět obnovuje. Právě tady žijí vzpomínané zelené ještěrky, které hýří smaragdovými barvami a v České republice se vyskytují jen v několika málo lokalitách. Vždycky ale v ekologicky čisté krajině a v místech, která jsou ideální „terroir“, tedy místem původu pro vinnou révu.

Vínečko II Ale o zelené ještěrce, byť tématu velmi zajímavém, se Pavel Vajčner zmínil jen krátce. Podstatnější bylo, jak je to se Savignonem. Je to starobylá odrůda pocházející z francouzského regionu Bordeaux nebo z vinařských oblastí na Loiře. Nové genetické poznatky ukazují, že patrně vznikla samovolným křížením odrůd Chenin Blanc a Tramín. Odrůda se pěstuje vlastně skoro na celém světě. V Evropě nejvíc ve Francii, v Itálii, Německu, Rakousku, pak taky na Novém Zélandu, v Austrálii, v Jihoafrické republice, v Chile. Všude na poměrně velkých plochách.

K nám ji přinesli patrně v 16. století Habáni, švýcarští novokřtěnci. Tehdy jí německy říkali Feigentraube, no a z toho pak překlad a dlouho užívaný název Fíkový hrozen.

Dnes u nás tvoří Sauvignon skoro 5 % osázených ploch hlavně na Znojemsku a Mikulovsku. Sauvignonu nejvíc vyhovují dobré polohy ve vyšších částech svahů, polohy chráněné proti mrazu. Nevadí mu ani méně úrodné, kamenité a písčité půdy.

Foto Filip Havelka a Svaz vinařů ČR pro Vinařský fond

Stopáž26 minut
Rok výroby 2013
 P ST AD HD
ŽánrHudba