Šest naléhavých disputací

Publicistický pořad na téma civilizace a člověk, vědeckotechnická revoluce, štěstí člověka, technizace, čas.