Archivní dobová publicistika.

Částečně němá reportáž ukazuje stavbu Nuselského mostu ve dvou fázích, těsně před zahájením betonáže a po uložení posledního kubíku betonu. Stavbaři museli znovu posuzovat zesílení konstrukce mostu, kvůli těžším sovětským vozům metra. Most byl totiž původně propočítán na vozidla lehčího stockholmského typu. Slavnostního aktu uložení posledního kubíku betonu a opékání buřtů se zúčastnil i tehdejší primátor Prahy Ludvík Černý.

Napište nám