Mnichovské události optikou účastníků televizní debaty z roku 1967. Armádní generál Ludvík Krejčí je dotazován komunistickým novinářem Gustavem Barešem a historikem Janem Kašparem na detaily kapitulace v roce 1938. Moderátorem debaty byl Kamil Winter.

Armádní generál Ludvík Krejčí byl v roce 1938 hlavní velitel čs. branné moci a podle něj „nebyla úspěšná obrana státu v roce 1938 z vojenského hlediska možná“. Zaprvé díky nedostavěným pohraničním pevnostem (zvláště na hranicích s Rakouskem) a za druhé kvůli odmítnuté pomoci našich spojenců. Bareš i Kašpar poukazují na často deklarovanou „ochotu národa bojovat“ a odmítnutí vojenské pomoci nabízené Sovětským svazem (v tehdejší době nepřesně definované, ale o to více později komunisty propagované). Vznášejí otázku, zda jít do války i za cenu obětí pro lepší morálku národa, a připomínají, že Polsko nebo Jugoslávie také nebyly připraveny, a přesto bojovaly.

Napište nám