Vyprávění režiséra E. Hofmana o čs. animovaných filmech.