Tribuna ekonomiky a řízení

Beseda o organizaci práce řídících pracovníků.