Vnitropolitický komentář TN

Téma tvorby cen a denivelizace platů bylo důležitou součástí představ o radikální ekonomické reformě, která byla spojena se jménem náměstka předsedy vlády, ekonoma Oty Šika. Podle něj bylo příliš mnoho rovnosti, kvalifikovaná práce byla podhodnocena, následkem čehož nebyl dostatek motivace k vzdělávání; to vedlo k technologickému zaostávání za rozvinutými tržními ekonomikami. Denivelizace se stala i součástí Akčního programu KSČ z jara 1968. Ve zpravodajství ČST se koncem ledna začaly objevovat týdenní komentáře progresivních osobností ochotných promluvit k nové politické situaci, nazvané

„Tváří v tvář“, které se posléze staly jednou z nejdůležitějších součástí aktuální publicistiky. Jejich dramaturgem byl tehdejší zástupce šéfredaktora Televizních novin Miroslav Sígl. K oblíbeným komentátorům patřili vedle Oty Šika také Ing Jiří Hermach, zabývající se otázkami vědeckotechnické revoluce, Jaroslav Šabata, stranický funkcionář z Brna, publicisté Jiří Kantůrek a Jiří Sekera, či spisovatel Jan Drda.

Stopáž12 minut
Rok výroby 1968
 P čb 4:3