O výsledcích průzkumu v našich věznicích informují členové Komise pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody.

Kromě stavu a vybavenosti jednotlivých zařízení kontrolovala komise podmínky výkonu trestu. Oproti 50. letům došlo k výraznému zlepšení. Vězni jsou děleni do skupin tak, aby například prvotrestanci neseděli s recidivisty či vrahy. Vězni mají možnost se vzdělávat, sportovat, zlepšila se strava. Komise prověřuje disciplinární tresty a má možnost s odsouzenci hovořit bez přítomnosti příslušníka sboru nápravné výchovy. Vzpoura vězňů v Minkovicích byla prý zapříčiněna spíš zklamáním vězňů, kterým se vyhnula amnestie prezidenta Svobody.

Napište nám