Rekonstrukce Národního divadla

Reportáž zachycující výstavbu Nové scény Národního divadla na místě bývalých Chourových domů a rekonstrukci historické budovy divadla v Praze. Výstavba a rekonstrukce historické budovy divadla začaly v roce 1977 a dokončeny byly v roce 1983

Redaktorka Ljuba Mesteková v reportáži zachycuje staveniště vedle budovy Národního divadla, na kterém probíhá výstavba moderních budov Nové scény. Dále redaktorka provází právě rekonstruovanými historickými prostorami divadla.

Hrdina socialistické práce Karel Vorel v ukázce z rozhovoru, který byl natočen před rokem, vyzývá na pomoc Národnímu divadlu. Ohlas z řad obyčejného lidu na výzvu byl veliký, ale podniky, kterým byla výzva určena, nereagovaly. Například NP Janka Radotín odmítá převzít dodávku vzduchotechniky pro dostavbu, bez které se nedá ve stavbě pokračovat. Stejně tak Průmstav Praha ještě neuzavřel smlouvu na dodávku technologie kotelny a úpravny vod. Podnik Tesla Bratislava oznámil, že projekty slaboproudu dodá až v roce 1980. Výjimkou byl Závod 07 Vodních staveb, který na stavbě pracoval dnem i nocí. Vstříc stavbě vyšly i Transporta Chrudim a Vítkovické železárny.

Stopáž5 minut
Rok výroby 1977
 P čb 4:3