Medailon významného vědce.
Režie V. Sklenář

Medailon vědce Jana Evangelisty Purkyně vyrobený k 200. výročí jeho narození. Světoznámý fyziolog, anatom a biolog se narodil 18. prosince 1787 v Libochovicích na Litoměřicku jako nejstarší ze 3 synů hospodářského úředníka. Po ukončení gymnázia vstoupil do piaristického řádu, který mu dal příležitost stát se učitelem a věnovat se vědě. V roce 1807 z řádu vystoupil a studoval filozofii a lékařství na pražské univerzitě, kde byl roku 1818 promován na doktora medicíny. Roku 1823 se stal profesorem fyziologie ve Vratislavi, kde – k nelibosti svých kolegů – netradičně nahradil dogmatický přístup experimentálním. Od roku 1850 působil na pražské univerzitě (v letech 1850–1853 byl jejím proděkanem). Soustředil se, podobně jako ve Vratislavi, na vybudování fyziologického ústavu, který byl otevřen hned následujícího roku. Stal se jedním ze zakladatelů experimentální fyziologie a psychologie. V roce 1837 formuloval buněčnou teorii. Řada objevů a pojmů byla nazvána jeho jménem. Sestrojil (ve čtyřicátých letech 19. století) přístroj zvaný kinesiskop, umožňující demonstrovat jednoduchý pohyb malovaných obrázků. Na sklonku života se pokoušel zachytit pohybové fáze fotografickou cestou. Přísluší mu i další prvenství: předváděl vědcům a posluchačům „tepající srdce“ a „krevní oběh“. Těsně před smrtí, v roce 1869, byl povýšen do šlechtického stavu.

Režie V. Sklenář

Napište nám