Výprava zákoutími staré Prahy v zakletí času za žurnalistou a spisovatelem Egonem Erwinem Kischem

Egon Erwin Kisch patří k nejvýznamnějším představitelům německy píšících autorů, jejichž život a dílo byly neodmyslitelně spjaty s pražským prostředím. Nevšední dokumentární snímek natočený na liduprázdných prostranstvích Prahy 80. let bloudí díky odpoutané kameře ulicemi, dvorky a průchody, v nichž přetrvává duch počátku století. Kamera občas dostihne putujícího Kische, o jehož pozoruhodném osudu se dozvídáme prostřednictvím míst, které i přes pověstné reportérovo světoběžnictví formovaly jeho pronikavý pohled na společnost. Kischovy literární publikace s poutavými názvy Temnou Prahou, Pražská dobrodružství, Zuřivý reportér či Nanebevstoupení Tonky Šibenice nezaměnitelným způsobem zachytily polosvěty, podsvětí a senzace předválečné Prahy. Jejich syrové nálady snímek díky jedinečné kameře a expresivní Kocábově hudbě zdařile evokuje.

Napište nám