Šest portrétů a šest výpovědí o ekonomické a společenské situaci v jedné ze šesti jugoslávských republik - Lidové republiky Slovinské.

Šest portrétů a šest výpovědí o ekonomické a společenské situaci v jedné ze šesti jugoslávských republik - Lidové republiky Slovinské.

Napište nám