Archivní dokument o tom, jak naše vlast zůstává pevným článkem světové socialistické soustavy.

Bohatá historie, přírodní krásy, vyspělý průmysl a zemědělství - to je ČSSR - země uprostřed Evropy. Rozpad Rakousko-Uherska, 1. světová válka a vznik Československa zásluhou Velké říjnové revoluce a Dekretu o sebeurčení národů, tak začíná tendenční dokument z poloviny osmdesátých let. Jen si tu dobu připomeňme: "Vládu získala buržoazie a o dalším osudu republiky i nadále rozhodovali bankéři, továrníci, velkostatkáři, vysocí státní úředníci, armáda a policie. Vláda neplnila sliby. Rozhodujícím mezníkem byl vznik KSČ, strany, která stála v čele boje za práci a chléb. Na 5. sjezdu se stal předsedou Klement Gottwald. Vypukla hospodářská krize a přinesla s sebou nové nebezpečí vzestup nacismu v Německu. Zbrojení a rostoucí agresivita Německa vyvrcholí v potupné Mnichovské dohodě. Buržoazie a západní spojenci zradili, jedině SSSR nám byl ochoten pomoci. Na jaře 1939 vzniká Slovenský štát a Protektorát Čechy a Morava. Za dva roky obsadil Hitler téměř polovinu Evropy, v roce 1941 napadl SSSR. Sovětští vojáci se statečně bránili a zatím továrny vybudované na Sibiři dodávaly moderní a účinné zbraně. Vyhnali fašisty ze své země a začali osvobozovat porobené státy Evropy. V Čechách, na Moravě a Slovensku partyzánské skupiny prováděly sabotáže ve skladech továrnách a na železnicích. V srpnu 1944 vypuklo Slovenské národní povstání proti domácím zrádcům a fašistickým okupantům. Povstalci sice v boji s přesilou museli ustoupit do hor, ale přes Karpaty se blížila pomoc - Rudá armáda a s ní První československý armádní sbor. V květnu vypuklo v Praze povstání, stateční obránci odolávali veliké přesile, Rudá armáda přispěchala na pomoc. Pracující měst a venkova se spojili pod vedením komunistů v Národní frontě. Znárodnění v říjnu zbavilo kapitalisty z větší části moci, pozemková reforma rozdělila půdu drobným zemědělcům. Kapitalisté se se svou porážkou nesmířili, chtěli využít velkého sucha a neúrody 1947. SSSR pomohl dodávky obilí. Rozhodný postup Lidové milice zamezil pokusům reakce zvrátit vývoj v únoru 1948. Následovalo nadšené budování, první pětiletka, stavby mládeže, nové závody, modernizace starých. Jak rostlo zemědělství a průmysl, začalo Československo pomáhat v rozvoji ostatním lidově demokratickým zemím. Socialistická světová soustava je pro nás oporou. V roce 1960 byla přijata nová ústava a při padesátém výročí vzniku republiky se Československo stalo federací. Tak byla spravedlivě vyřešena národnostní otázka. Naše země je a zůstane zemí socialistickou, pevným článkem světové socialistické soustavy." Vzpomínáte???

Napište nám