Reportáž z výstavy Doba Karla IV. k 600. výročí úmrtí českého panovníka

Zájemci o zhlédnutí unikátní výstavy v čele s vystavenými korunovačními klenoty vytvářeli dennodenně dlouhou frontu. V anketě jsou dotazováni čekající, ale i ti, kteří už výstavu navštívili. Průvodkyně Dagmar Chvostová hovoří o exponátech, prohlídkovém okruhu a návštěvnících. Požárník Petr Kabát popisuje protipožární opatření a postup v případě požáru. Na cenné výstavě bohužel nemohou použít vodu, která by způsobila na exponátech nenahraditelné škody. Náměstek komisaře výstavy Ivan Janků hovoří o exponátech a problémech s vysokou návštěvností. Propustnost výstavy byla až 5 tisíc návštěvníků denně, ale zájem byl mnohem vyšší, a tak spousta návštěvníků musela být odmítána.

Napište nám