Miliony na cestách

Reportážní pásmo o cestovním ruchu a turistice. Připravil J. Cincibus. Kamera K. Prokeš. Režie H. Horáková

Nejprve byl z celého pětadvacetiminutového pořadu připraven název. Cestovní ruch nabyl dnes takového rozsahu, že se ho každoročně zúčastňují milióny lidi. A pak jsme hledali souvislosti mezi velkým rozvojem cestování na jedné straně a současným způsobem života na straně druhé. Ptali jsme se na názory lidí, na názory pracovníků cestovních kanceláří, zjišťovali jsme, kolik lidí a kam nejvíce jezdí na dovolenou a prázdniny.
Za zmínku stoji fakt, že výdaje našeho obyvatelstva na cestovní ruch tvoři nejvýrazněji rostoucí položku v osobních o rodinných rozpočtech. V roce 1972 tyto částky, určené na cestování, tvořily jen v ČSSR přes jedenáct miliard korun. Vyjadřuje to dosažený stupeň životní úrovně. Je přece samozřejmé, že kdyby nebylo peněz na jídlo, oděv, obuv, bydlení a jiné základní potřeby, nejezdilo by se na často nákladnou dovolenou.
Čím více jsme poznávali oblast cestovního ruchu, její ekonomické, humánní, politické a organizační aspekty, tím více jsme zjišťovali, jak je toto téma rozsáhlé. Nechtěli jsme natočit Kameru na cestách, ale šlo nám a reportážní výlet do oblasti cestovního ruchu a o jakýsi pohled ze zákulisí.
Zjistili jsme například, že Československo je z hlediska mezinárodního cestovního ruchu hodnoceno velmi vysoko, jako přitažlivá a zajímavá země. Odborníci v oblasti mezinárodni turistiky stanovili třicet osm znaků, podle nichž se posuzuje úroveň jednotlivých států. Kritéria byla opravdu přísná a objektivní. A výsledek? ČSSR bylo přiznáno třicet sedm bodů. Ten poslední, třicátý osmý, nám chybí – to je moře, a s tím opravdu nelze nic dělat.
Zajímaly nás i ty skutečně zákulisní otázky: jak se tvoří cena zájezdu, jak se bude zvyšovat kvalita služeb v cestovním ruchu, co se bude dělat pro zlepšení materiální základny, nakolik známe svou zemi, jaké jsou perspektivy cestování atd. Při nejlepší vůli nelze v ploše dvaceti pěti minut o cestovním ruchu říci všechno. Šlo nám o současné otázky i problémy… a tak vás zveme k obrazovce.

Týdeník televize 28/73

Stopáž24 minut
Rok výroby 1973
 P čb 4:3