Beseda s odborníky ve studiu nad dopisy diváků k odvysílanému cyklu dokumentů Vítání neviňátek, Inzerát a Milión ve zvláštní péči.

Beseda s odborníky ve studiu nad dopisy diváků k odvysílanému cyklu dokumentů Vítání neviňátek, Inzerát a Milión ve zvláštní péči.

Napište nám