Na celonárodních oslavách stoletého výročí Národního divadla v období pražského jara byla nejen Československá televize, ale i Ludvík Svoboda, Alexander Dubček, herci Jaroslav Vojta, Leopolda Dostalová a pěvkyně Marie Podvalová.

Včera uplynulo 150 let od zahájení stavby Národního divadla. Připomeňme si toto velké výročí dokumentárním snímkem, který zachytil jubilejní oslavy Zlaté kapličky v období pražského jara. Prof. V. V. Štech seznamuje s historií Národního divadla a jeho základními kameny, které byly přivezeny z celé země. Tak jako tehdy, i v roce 1968 se konalo slavnostní shromáždění na hoře Říp. Radostnou atmosféru provázely projevy tehdejšího prezidenta Ludvíka Svobody a reformního předsedy ÚV KSČ Alexandra Dubčeka.

V druhé části pořadu patří slovo osobnostem, které udržovaly věhlas divadelního svatostánku svými výkony na jevišti. Na své působení v Národním divadle vzpomínají zástupci tehdejší nejstarší generace herců Jaroslav Vojta a Leopolda Dostalová. Ta dojemně vypráví i o málem zakázaných oslavách 50. výročí v roce 1918, kdy skončila válka, ale ještě jsme byli součástí Rakouska-Uherska. Naše nejslavnější Libuše a Milada ze Smetanova Dalibora, pěvkyně Marie Podvalová, prozrazuje, která představení pro ni byla nejdůležitější a jak se prolínala s těžkými i euforickými chvílemi její vlasti.

I v obtížných obdobích Národní divadlo pokračovalo ve své tradici díky novým a novým generacím umělců svědomitě oddaných svému poslání a nepodléhajících přechodným politickým snahám svázat tvůrčí i myšlenkový rozlet. I dnes zůstává přední scénou, která dokáže držet krok s diváky, překvapovat i provokovat, aniž by se odvracela od svých kořenů.

Napište nám