Němé záběry a fotografie zachycují přesun raně barokní kaple svaté Máří Magdaleny.

Němé záběry a fotografie zachycují přesun raně barokní kaple svaté Máří Magdaleny.

Napište nám