Němé záběry a fotografie zachycují přesun raně barokní kaple svaté Máří Magdaleny.

V roce 1956 totiž v souvislosti s přestavbou předmostí Čechova mostu a výstavbou Stalinova pomníku hrozil kapli zánik. Jednalo se o vůbec první přesun stavby na našem území.

Napište nám