Rozhovor s Ing. Rostislavem Jeřábkem v měnírně elektrického napětí ve stanici metra Gottwaldova

Ředitel ČKD Inženýring Rostislav Jeřábek hovoří s redaktorkou Ljubou Mestekovou o mohutnosti projektu a celkovém množství dodavatelů a subdodavatelů, kteří se podílejí na technologické stavbě pražského metra.

Napište nám