Rozhovor redaktorky Ljuby Mestekové s pracovníky Kamenouhelných dolů Kladno

Horníci jsou dotazováni na spokojenost s organizací práce a na problémy spojené s pracovním výkonem. Zmiňují nedostatek pracovního náčiní a chybějící hygienické zázemí. Kladně hodnotí dobrý kolektiv, který se schází i mimo pracovní dobu.

Napište nám