Z dobových rytin a ilustrací se můžeme jen dohadovat o skutečné podobě Mistra Jana Husa (1972). Scénář a režie J. Boněk

Z dobových rytin a ilustrací se můžeme jen dohadovat o skutečné podobě Mistra Jana Husa (1972). Scénář a režie J. Boněk

Napište nám