Vyprávění F. Halase v přednesu národního umělce F. Smolíka. Lidové písně v úpravě I. Hurníka zpívá Dětský pěvecký sbor čs. rozhlasu.

Vyprávění F. Halase v přednesu národního umělce F. Smolíka. Lidové písně v úpravě I. Hurníka zpívá Dětský pěvecký sbor čs. rozhlasu.

Napište nám