Obrazově působivý dokumentární portrét matematika, astrologa a astronoma, který v době vlády Rudolfa II. několik let pobýval v Praze.
Režie K. Wild.

Johannes Kepler (1571–1630) patřil k nejvýznamnějším představitelům renesančních přírodních věd. Byl ve své době uznávaným matematikem, astrologem a astronomem, jehož odkaz přetrvává dodnes. Několik let působil v Praze ve službách císaře Rudolfa II., jenž se obklopoval řadou učených osobností. V Praze také formuloval dva ze tří Keplerových zákonů (základní zákony o pohybu nebeských těles). I když měl titul císařský matematik, tři císaři mu dlužili mzdu. Vydával kalendáře s pranostikami, sestavil asi 800 horoskopů. A protože mu předpovědi vycházely, žil spíše z těchto honorářů, než z vědeckých objevů. Po pobytu v Praze působil v Linci, který opustil po smrti své milované manželky a syna. Příběh obdivuhodného matematika, o kterém věděla celá Evropa, je v dokumentárním snímku ztvárněn v poutavém a silně vizuálním pojetí, jež bohaté obrazové a pocitové reminiscence na jeho pražský pobyt prolíná s jedinečnou výpovědní hodnotou jeho zachovaných zápisků a korespondence. Toto nevšední ztvárnění zbavené encyklopedické strohosti nám umožňuje se lidsky přiblížit k této pozoruhodné osobnosti, od jejíhož osudu nás dělí mnoho staletí.

Napište nám