Historický unikát první televizní inscenace slavné opery B. Smetany.

První televizní záznam provedení vrcholného díla české operní tvorby Prodaná nevěsta, které Bedřich Smetana zkomponoval na libreto Karla Sabiny, režijně vedl významný operní dirigent, skladatel a tvůrce invenčních režijních skvostů Václav Kašlík (*28. 9. 1917 – †4. 6. 1989). Tato televizní inscenace z roku 1962 je zpracována v tradičním inscenačním duchu. V postavě Jeníka se proslavil na jevišti dlouholetý významný sólista opery Národního divadla v Praze, tenorista Ivo Žídek (*4. 6. 1926 – †20. 5. 2003). Mařenku zpívala Drahomíra Tikalová (*9. 5. 1915 – †14. 3. 1997), kterou v obraze nahradila Miloslava Fidlerová, postavu Kecala zpíval významný basista Eduard Haken (*22. 3. 1910 – †12. 1. 1996) v obraze zvárněný Hanušem Theinem. Televizní záznam tak ve studiových podmínkách zachytil slavné osobnosti opery Národního divadla a její inscenační postupy počátku šedesátých let minulého století a uvádíme jej jako příspěvek k výročí sedmdesáti let od počátků televizního vysílání u nás.

Začátek práce na Prodané nevěstě spadá do roku 1863, už předtím si však Smetana poznamenal motiv úvodního sboru. V rozporu se zvyklostí většiny skladatelů komponovat ouverturu v závěrečném stadiu díla vznikla předehra k této komické opeře samostatně a byla provedena na koncertní zábavě Umělecké besedy, atmosféra děje příští opery už je v ní ale mistrovsky vystižena. Sabina dodal Smetanovi libreto k jednoaktovce, skladatelova představa však byla poněkud jiná. Požádal tedy o rozšíření a dodaný text ještě leckde sám upravil. Vedlo ho především hudební cítění. Škrtl ovšem i některá místa, podstatná pro porozumění zápletce, například v prvním dějství Kecalovo sdělení o důvodu Jeníkova útěku z domova nebo Krušinovo přiznání, že s Míchou ještě před narozením dětí smluvně dohodli jejich svatbu, a proto se musí Mařenka provdat za Míchova syna. Na této smlouvě závisely také Krušinovy dluhy, které u Míchy nadělal. V centru původního textu tedy stála Mařenka jako nevěsta, prodaná ještě před svým narozením. Je škoda i další škrtnuté pasáže, v níž se Mařenka projevila jako na tehdejší dobu emancipovaná dívka: „Kdopak by se ženil a vdával kvůli kusu popsaného papíru. Konečně, já se tam nepodepsala.“ V definitivní prokomponované verzi opery (dialogy postav se na počátku v roce 1866 obdobně jako v pařížské operetě mluvily), jejíž tvar nese především hudba, jsou však určité dějové nelogičnosti zanedbatelné.

Napište nám