Zachráněný poklad baroka

Pořad o restaurování barokního chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně, vyrobený za spolupráce Státní památkové péče a kolektivu restaurátorů vedených malířem Ondráčkem. Bez komentáře.

Nástropní fresky v lodi vytvořil Jan Lukáš Kracker a v 70 metrů vysoké kupoli František Xaver Palko. Interiér je zdoben sochami Františka Ignáce Platzera, závěsnými obrazy pašijového cyklu od Karla Škréty a řadou dalších maleb.

Stopáž14 minut
Rok výroby 1958
 čb 4:3