Životní styl Británie

Soudobá tvář Spojeného království. Britský cyklus.