Václav Cílek objevuje v naší krajině žulovou historii starou 330 milionů let a opředenou řadou pověstí (2014). Režie A. Lederer

Co tvoří základ našich životů? V sociální oblasti jsou to vztahy, ale z hlediska celosvětového je to žula. Je to proto, že všechny kontinenty mají v hloubce 10–30 kilometrů stejný podklad – žulu. Ta se v průběhu let dostávala na povrch – jako tavenina stoupala po puklinách, vychládala a vytvářela obrovská žulová tělesa. Dodnes objevujeme typické žulové krajiny s rovným reliéfem v českém Meránu, posvátné žulové kameny v Sedmihoří, žulová skalní města na Ohři, ale i obrovské suťové pole nad Vyšším Brodem, kde se údajně čerti pokoušeli přehradit Vltavu dávno před stavbou vltavské kaskády. Žula pronikla i do literatury a výtvarného umění – připomeneme si Zrzavého, Demla i současného malíře Šíšu z Velhartic. Ne náhodou se říká, že žulové krajiny jsou tvrdé a rodí i tvrdé lidi.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2014
 ST AD HD
ŽánrDokument