Ocenění

2015

Na festivalu sportovních filmů „Exsport Movies & Tv 2015 - 33rd Milano International FICTS Fest“ (27. 10. – 1. 11., Itálie) získal cenu EXPO 2015 dokument Království šišatého míče ze série Wales očima Petra Voldána. Dokument režiséra Jaroslava Večeři a scenáristy Petra Voldána, který vyrobilo TS Ostrava, byl oceněn v kategorii „Týmový sport“.

Sportfilm Liberec Na 18. ročníku festivalu Sportfilm Liberec zvítězil seriál Wales očima Petra Voldána z ostravského cyklu Postřehy odjinud. V kategorii Sportovní reportáž to byl konkrétně jeho jeden díl nazvaný Království šišatého míče, který se zabývá tradiční oblibou ragby v této zemi.

2014

Na 12. ročníku Mezinárodního festivalu outdoorových filmů získala 3. místo v kategorii Cestopisný film série Amerika očima Jana Šmída, konkrétně díl nazvaný Jedna Amerika, z cyklu Postřehy odjinud, kterou režíroval Jan Bělohlavý.

2013

Klikněte pro větší obrázek Na 46. Mezinárodním filmovém festivalu turistických filmů TOURFILM byl Zvláštní cenou odborné poroty – Prix Jury – oceněn jeden díl z nové série cyklu Postřehy odjinud nazvané Paříž očima Jana Šmída.

2007

Chorvatské turistické sdružení udělilo cenu Zlatna penkala sérii 13 dílů Chorvatsko očima Jaroslava Skalického, která umožnila divákům poznat tuto zemi jako atraktivní destinaci i jako region přitažlivý svou historií, kulturou a mentalitou obyvatel. Jan Skalický rovněž získal cenu Grand Prix ve své kategorii.

2001

Z rukou velvyslance Irské republiky převzal dramaturg TS Ostrava Karel Bělohlavý Výroční cenu The Wild Geese za sérii Irsko očima Petra Voldána. Ocenění se uděluje za přínos k propagaci Irska v naší zemi a za „prohlubování přátelství“ mezi oběma národy. Porota ocenila především pestrost výběru a zpracování jednotlivých témat našeho dokumentárního cyklu, který plasticky představil Irsko v mnoha rovinách života a současně vyzdvihla přínos spolupráce v oblasti umění, kultury, obchodu i společenského života mezi takovými malými zeměmi, jakými jsou Irská a Česká republika.