Jan Jiskra na Spiši

Spišský hrad se tyčí nad Hornádskou kotlinou zhruba v dnešní podobě a velikosti od 13. století, i když několikrát vyhořel, byl přestavován, doplňován a rozšiřován. Tu dnešní rekonstruovanou podobu dostal na základě zachovaných historických pramenů a podkladů postupně od sedmdesátých let minulého století. A i když si na tomhle hradu vylámali zuby ve 13. století i takoví válečníci, jako byli Tataři, v 15. století tady na dlouhá léta panoval Čech – Jan Jiskra z Brandýsa. Tenhle zkušený válečník se učil bojovat za husitských válek. Po bitvě u Lipan přijal katolickou víru a sloužil jak konditiér neboli žoldnéř ve službách krále Zikmunda Lucemburského. Vyznamenal se mimo jiné v boji proti Turkům u Bělehradu. A protože měl válčení v krvi, najala si ho po Zikmundově smrti jeho dcera Alžběta Lucemburská, aby v téhle části Slovenska hájil zájmy jejího mladičkého syna zvaného Ladislav Pohrobek.

Stopáž6 minut
Rok výroby 2021
 P ST AD HD