O řeckém tanci

Tance jsou pro Řecko neodmyslitelné jako vzduch, moře a slunce. V těchto Postřezích odjinud navštívíme Lyceum Řekyň. To bylo původně založeno v Aténách už v roce 1911. Dnes má 66 poboček po celém světě, přičemž 50 z nich působí přímo v Řecku.

U nás má Lyceum sídlo v Brně a v Čechách i na Moravě existuje několik souborů mladých lidí, kteří sklízejí dokonce úspěchy na mezinárodních festivalech tanců.

Cílem Lycea je studium a uchovávání národních krojů, jejich prezentace pomocí přehlídek, studium lidových tanců a písní, přesné dodržování a prezentace tanečních vystoupení a hudebních představení. Organizují výstavy řeckého lidového umění, vzdělávací programy, vydávají publikace, zvukové a audiovizuální nosiče. Lyceum Řekyň je všude, kde existuje helénismus, a hraje prvořadou úlohu v šíření řeckých tradic. Řecké tance nejsou záležitostí jen folklorní. Jsou součástí všech oslav – Velikonoc, Vánoc, státních i soukromých svátků.

Stopáž5 minut
Rok výroby 2012
 ST AD HD